สถานที่ติดต่อ

โรงเรียนบ้านวังเพลิง หมู่ที่ 1

ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 036 7080 59                      

อีเมล์ : wpl2560@gmail.com  

then

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 นายนิพนท์ นนธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

และคณะมาติดตามความพร้อมรับการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ พร้อมให้ข้อเสนอแนะและกำลังใจแก่คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านวังเพลิงทุกท่านร่วมกันขับเคลื่่อนนโยบายโรงเรียนคุณภาพ จัดเตรียมวีดิทัศน์ ข้อมูลนำเสนอ เอกสาร และออกแบบจัดเตรียมบู้ธ เตรียมชุดการแสดง ฯลฯ

18 05 66 002

18 05 66 003

18 05 66 004

18 05 66 005

18 05 66 006