สถานที่ติดต่อ

โรงเรียนบ้านวังเพลิง หมู่ที่ 1

ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 036 7080 59                      

อีเมล์ : wpl2560@gmail.com  

then

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ท่านนิพนธ์ นนทิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 และท่าน ศน.เบ็ญจมาศ อินทร์ฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ และติดตามผล สพป.ลพบุรี เขต 1และคณะ มาเยี่ยมชมนิเทศเเละติดตามกระบวนการจัดการเรียนการสอน และเดินชมการก่อสร้างโรงเรียนคุณภาพ ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณท่านเเละคณะเป็นอย่างสูงครับ

 18 08 65 001

 18 08 65 002

 18 08 65 003

 18 08 65 004

 18 08 65 005

 18 08 65 006

 18 08 65 007

 18 08 65 008