สถานที่ติดต่อ

โรงเรียนบ้านวังเพลิง หมู่ที่ 1

ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 036 7080 59                      

อีเมล์ : wpl2560@gmail.com  

then

โรงเรียนบ้านวังเพลิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ยินดีและภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอำนวยความสะดวกในด้านสถานที่ ให้กับหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ฯ ให้บริการตรวจรักษา และผ่าตัดตา ให้กับประชาชนที่ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ในโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยแพทย์หญิงอุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ ประธานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ฯ พร้อมคณะ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 25 04 65 000

 25 04 65 000

 25 04 65 000

 25 04 65 000

 25 04 65 000

 25 04 65 000

 25 04 65 000

 25 04 65 000