สถานที่ติดต่อ

โรงเรียนบ้านวังเพลิง หมู่ที่ 1

ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 036 7080 59                      

อีเมล์ : wpl2560@gmail.com  

then

วันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2566 คณะครูโรงเรียนบ้านวังเพลิง

ได้ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ นายทรงกต เอี่ยมบัว ที่ย้ายมาจากโรงเรียนปากคลองบางคู้ ในครั้งนี้ นายอาคม เตียประเสริฐ นายจารึก ขึ้นทันตา นายวิชัย ม่วงจีน พร้อมกับคณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมแสดงความยินดีพร้อมทั้งกล่าวต้อนรับ

7 12 66 001

7 12 66 001

7 12 66 001

7 12 66 001

7 12 66 001

7 12 66 001

7 12 66 001

7 12 66 001

7 12 66 001

7 12 66 001

7 12 66 001

7 12 66 001

7 12 66 001

7 12 66 001

7 12 66 001