สถานที่ติดต่อ

โรงเรียนบ้านวังเพลิง หมู่ที่ 1

ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 036 7080 59                      

อีเมล์ : wpl2560@gmail.com  

then

โรงเรียนบ้านวังเพลิง ขอแสดงความยินดีกับ

คุณครูนวลปรางค์ หุ่นสุวรรณ ครูเอกปฐมวัย ที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ “ครูชำนาญการพิเศษ” และคุณครูเพ็ญศิริ กล่อมเกลา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ “ครูชำนาญการ” ด้วยความยินดียิ่ง

21 12 66 001

21 12 66 001