สถานที่ติดต่อ

โรงเรียนบ้านวังเพลิง หมู่ที่ 1

ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 036 7080 59                      

อีเมล์ : wpl2560@gmail.com  

then

 หมู่ที่

 ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด

 1

 วังเพลิง ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

 6

 ดอนไชโย ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

 12

 วังเพลิง ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

 13

 ดอนไชโย ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

 8

 เขาจระเข้ ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

1

ดงมะรุม ต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี